Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej — Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu.

Podczas trzech etapów Olimpiady testowi zostaje poddana wiedza uczestników z zakresu polskiej i światowej kinematografii, środków filmowego wyrazu, gatunków dziennikarskich i komunikacji w social mediach. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w stosownych kontekstach. W trakcie Olimpiady uczniowie będą zdobywać i udoskonalać techniki tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu, a przygotowując się znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej. Dzięki jasnym zasadom oraz czytelnym wymaganiom uczestnicy mają szansę solidnie przygotować się do olimpijskich zmagań i stanąć do uczciwej rywalizacji. Na koniec Laureaci i Finaliści Olimpiady otrzymują zaświadczenia o uzyskanym tytule oraz liczne nagrody, wśród których znajdują się indeksy na uczelnie wyższe w całym kraju, a także akredytacje na festiwale filmowe i nagrody rzeczowe.

Biuro organizatora

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA)

ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa

e-mail: olimpiada@fina.gov.pl

tel.: + 48 22 182 47 67, + 48 22 182 47 68

Komunikaty

ZOBACZ

Baza wiedzy

ZOBACZ

9. Edycja Olimpiady

Rok szkolny 2024/2025 - informacje

ZOBACZ

Poprzednie edycje

ZOBACZ

Partnerzy

ZOBACZ

O Olimpiadzie

ZOBACZ
Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej