Działy —

Działy

Kancelaria FINA
Pion Dyrektora
Biuro Dyrektora
Dział Zasobów Ludzkich

Dział Zasobów Ludzkich

Dział Prawny
Dział Informatyczny

Dział Informatyczny

Dział Rozwoju
Dział Współpracy Międzynarodowej

Dział Współpracy Międzynarodowej

Dział Komunikacji i Marketingu

Dział Komunikacji i Marketingu

Dział Strategii i Analiz

Dział Strategii i Analiz

Stanowiska samodzielne

Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Główny specjalista ds. BHP

Pion Upowszechniania i Edukacji
Zastępca Dyrektora ds. Upowszechniania i Edukacji
Dział Mediów Interaktywnych

Dział Mediów Interaktywnych

Dział Organizacji Wydarzeń
Dział Edukacji Filmowej

Dział Edukacji Filmowej

Dział Badań Nad Filmem

Dział Badań Nad Filmem

Dział Programowy
Pion Produkcji
Zastępca Dyrektora ds. Produkcji

Małgorzata Matuszewska

Dział Produkcji Audiowizualnej

Dział Produkcji Audiowizualnej

Dział Wydawnictw
Dział Licencji i Udostępniania

Dział Licencji i Udostępniania

Kino Iluzjon
Pion Zbiorów
Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów
Dział Zarządzania Zasobem Archiwalnym

Dział Zarządzania Zasobem Archiwalnym

Dział Biblioteki i Czytelni

Dział Biblioteki i Czytelni

Pion Digitalizacji
Zastępca Dyrektora ds. Digitalizacji
Dział Digitalizacji i Restauracji Zbiorów

Dział Digitalizacji i Restauracji Zbiorów

Dział Zarządzania Zasobem Cyfrowym

Dział Zarządzania Zasobem Cyfrowym

Centrum Kompetencji

Wszystkie pytania dotyczące działalności Centrum Kompetencji prosimy kierować na adres centrum.kompetencji@fina.gov.pl

Pion Administracji
Zastępca Dyrektora ds. Administracji

Przemysław Czyżewski

Dział Administracji

Dział Administracji

Archiwum Zakładowe
Pion Inwestycji Strategicznych
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Strategicznych
Pion Finansowo-Księgowy
Dział Finansowo-Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy

Fundusze Europejskie Logotyp: Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis European, funds digital of Poland. biało-czerwona flaga polska obok napis Rzeczpospolita Polska Logotyp z lewej strony napis Unia Europejska Logotyp. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. po prawej strony na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg flaga Unii Europejskiej